zadania - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Polaszkach

Idź do spisu treści

Menu główne:

zadania

pedagog


ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

1. Rzetelna diagnoza środowiska szkolnego uczniów.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna zarówno indywidualna jak i grupowa.

3. Podejmowanie w stosunku do uczniów działań wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych i socjalnych oraz z zakresu preorientacji zawodowej.

4. Koordynowanie pracy szkoły w zakresie pedagogizacji rodziców.

5. Ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.

6. Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego