wyprawka - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Polaszkach

Idź do spisu treści

Menu główne:

wyprawka

aktualności


SZANOWNI   RODZICE!
WYPRAWKA SZKOLNA  2014 /2015

 


W związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna - 2014" w sekretariacie szkoły oraz poniżej (na dole komunikatu) dostępny jest formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2014".
Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły,do którejuczeń będzie uczęszczałw roku szkolnym 2014/2015w terminie od 01.09.2014r. do 09.09.2014r.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
W RAMACH PROGRAMU ,,WYPRAWKA SZKOLNA” W ROKU 2014


Do kwoty 225 zł.
1) dla uczniów klas II - III szkoły podstawowej

Do kwoty 325 zł.
1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

Do kwoty 350 zł.
1) dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjumUCZNIOWIE POSIADAJĄCY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
NIEKORZYSTAJĄCY Z PODRĘCZNIKÓW DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO


Do kwoty 225 zł.
1) dla uczniów:
a) niepełnosprawnych klas II - III szkoły podstawowej
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

Do kwoty 325 zł.
1) dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym)

Do kwoty 350 zł.
1) dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym)

Szczegółowe informacje dotyczące wyprawki szkolnej można znaleźć na stronie internetowej www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna.

Kto może ubiegać się o podręczniki? Zakładka dla rodiców, w plikach do pobrania .


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego