spotkanie z Doradcą Zawodowym - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Polaszkach

Idź do spisu treści

Menu główne:

spotkanie z Doradcą Zawodowym

aktualności
Spotkanie z rodzicami w ramach Planu Działań w zakresie Doradztwa Zawodowego
 
26 listopada 2015 roku o godzinie 16.00 w naszej szkole odbyło się spotkanie z Doradcą Zawodowym - panem Mirosławem Molendowskim z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie, panią Kariną Prabucką - Psychologiem Szkolnym oraz z Wicedyrektor Szkoły - panią Ewą Zabrocką. Zebranie odbyło się w ramach Planu Działań Doradztwa Zawodowego w roku szkolnym 2015/2016.
Pan Molendowski zapoznał rodziców z zasadami działania PPP w Kościerzynie, ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie kościerskim, zasadami rekrutacji do szkół oraz rolą poradnictwa indywidualnego i grupowego.
 
Pani Psycholog Karina Prabucka przekazała rodzicom wiadomości na temat trudnego okresu dojrzewania oraz pomocy, jaką mogą udzielić rodzice, aby pomóc dziecku radzić sobie ze stresem i emocjami.
Pani Wicedyrektor Ewa Zabrocka zapoznała rodziców z Programem Doradztwa Zawodowego oraz ze stronami Krajowego Ośrodka Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) i ich zasobami edukacyjno-informacyjnymi.
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego