specyfikacja pracy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Polaszkach

Idź do spisu treści

Menu główne:

specyfikacja pracy

pedagog


SPECYFIKA PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

Zakres czynności pedagoga odzwierciedla rodzaj środowiska szkolnego, a ściślej rzecz ujmując: dominujące problemy młodzieży, oczekiwania wychowawców i rodziców co do zasad współpracy, własne umiejętności i preferowany/ pożądany model pracy ukierunkowanej przede wszystkim na przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, uwypuklającej działalność interwencyjną, środowiskową, diagnostyczną, profilaktyczną i terapeutyczną. Te koncepcje pracy występując w rozmaitych wariantach, przenikają się wzajemnie.

Szeroki zakres zadań obejmujący wszystkie płaszczyzny życia szkolnego zobowiązują pedagoga do pełnienia wielu ról w praktyce zawodowej. Potwierdzają to inni pedagodzy, uczestniczący w zebraniach i naradach, którzy mimo, że zajmują się tym samym, to jednak to nie to samo. Na pewno wspólne jest to, że wszyscy uczestnicy procesu wychowawczego, a więc dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice, oczekują od nich pomocy. Realizacja różnorodnych zadań nakłada obowiązek kierowania się w pracy pewnymi zasadami.

Najważniejsze z nich to:

1. Zasada dyskretności i opieki.

Wynika ona z prawa dziecka do udzielania mu pomocy i wsparcia oraz poszanowania jego godności osobistej, co wiąże się z pewna szczególną właściwością ludzi ( szczególnie dojrzewających ), tak zwaną nadwrażliwością na naruszanie prywatności.

2. Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia.

Wynika ona z założenia, że dziecko jest najważniejszą wartością. Należy więc poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, obiektywne warunki społeczne, rodzinne, a wiedzę tę wykorzystywać organizując proces wychowania.

3. Zasada ufności opiekuńczej.

Wynika ona z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest osobą u której zawsze znajdą wsparcie, pomoc zarówno w przypadku domniemanej, jak i rzeczywistej krzywdy.

4. Zasada podmiotowości ucznia.

Wynika ona z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Dlatego należy włączać ucznia w procesy decyzyjne i kontrolne, aby wyrobić w nim poczucie odpowiedzialności za siebie, swoich kolegów, a tym samym pobudzać do aktywności.

5. Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów.

Rola pedagoga wymaga dużego wyczulenia na wszystkie nieprawidłowości, wypaczenia, deformacje, przede wszystkim w postępowaniu uczniów i ich najbliższego otoczenia, a także wrażliwości na deformacje i zagrożenia związane ze środowiskiem. To niewątpliwie zmusza do rzetelnej pracy profilaktycznej.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego