plan pracy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Polaszkach

Idź do spisu treści

Menu główne:

plan pracy

pedagog


PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

Moja praca jako pedagoga szkolnego w Zespole Szkół w Starych Polaszkach, w roku szkolnym 2015/2016, będzie polegać na:
- udzielaniu uczniom porad w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń w szkole,
- pomoc nauczycielom w indywidualnym podejściu do uczniów z deficytami rozwojowymi,
- działaniach mających na celu przeciw działaniu demoralizacji,
- organizowaniu warsztatów zajęciowych, mających na celu wybór przez ucznia odpowiedniego kierunku kształcenia,
- organizowaniu warsztatów integracyjnych dla uczniów klas IV i I Gimnazjum,
- organizowaniu dożywiania dla uczniów z rodzin posiadających bardzo złe warunki materialne,
- organizowaniu innej pomocy dla uczniów posiadających bardzo złe warunki materialne,
- rozpoznawaniu warunków życia i nauki uczniów z trudnościami w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego,
- odwiedzaniu rodzin uczniów sprawiających problemy wychowawcze,
- udzielaniu pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze,
- udzielaniu porad rodzicom uczniów, którzy będą wykazywać problemy wychowawcze,
- współpracy z kuratorami,
- współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
- współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- współpracy z Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej,
- współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- współpracy z pielęgniarkami szkolnymi,
- współpracy z Policją,
- współpracy ze Strażą Gminną,
- współpracy z pedagogiem z Z.K.iW. w Starej Kiszewie,
- dbaniu o realizację obowiązku szkolnego,
- pełnieniu funkcji koordynatora w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- organizowaniu imprez w ramach profilaktyki alkoholowej,
- organizowaniu zajęć w ramach godzin wychowawczych,
- organizowaniu egzaminu na kartę rowerową i motorowerową,
- prowadzeniu dokumentacji z prowadzonych zadań.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego