Nowoczesna edukacja szansą na lepszy start - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Polaszkach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nowoczesna edukacja szansą na lepszy start

projekty edukacyjne
Nowoczesna edukacja szansą na lepszy start
 
W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w naszej szkole realizowany jest projekt w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ,,Nowoczesna edukacja szansą na lepszy start”.
Głównym celem programu jest poprawa jakości kształcenia oraz wzrost poziomu kompetencji kluczowych i niezbędnych na rynku pracy, w tym zwiększenie szans rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 
W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum mają możliwość uczestniczyć w następujących zajęciach:

IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY I RODZAJ ZAJĘĆ:

Ewa Zabrocka 1) Zajęcia rozwijające z j.angielskiego: gimnazjum i szkoła podstawowa
                      2) Zajęcia wyrównujące z j.angielskiego: gimnazjum i szkoła podstawowa
                      3) Zajęcia rozwijające z biologii: gimnazjum
                      4) Zajęcia wyrównujące z biologii: gimnazjum
                      5) Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego: gimnazjum

Justyna Wiśniewska 1) Zajęcia rozwijające z j.angielskiego: gimnazjum i szkoła podstawowa
                               2) Zajęcia wrównujące z j.angielskiego: gimnazjum i szkoła podstawowa
                               3) Zajęcia rozwijające z J.angielskiego zakończone egzaminem: gimnazjum

Sylwia Engler 1) Zajęcia rozwijające z j.niemieckiego: gimnazjum
                     2) Zajęcia wyrównujące z j.niemieckiego: gimnazjum

Paulina Muchowska 1) Zajęcia rozwijające z matematyki: gimnazjum 
                               2) Zajęcia rozwijające z chemii: gimnazjum
                               3) Zajęcia wyrównujące z matematyki: gimnazjum
                               4) Zajęcia wyrównujące z chemii: gimnazjum

Wiesława Buszman 1) Zajęcia rozwijające z przyrody: szkoła podstawowa
                              2) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów niepełnosprawnych:
                                  szkoła podstawowa

Magdalena Góralczyk 1) Zajęcia wyrównawcze z matematyki: szkoła podstawowa

Justyna Podolska  1) Zajęcia rozwijające z matematyki: gimnazjum i szkoła podstawowa
                             2) Zajęcia wyrównujące matematyka: gimnazjum

Anna Leszczyńska    1) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów niepełnosprawnych: 
                                   gimnazjum i szkoła podstawowa
                               2) Zajęcia rewalidacyjne przedmiotowe dla uczniów niepełnosprawnych:
                                   szkoła podstawowa
                               3) Terapia pedagogiczna: gimnazjum

Barbara Ryszczyńska 1) Zajęcia wyrównujące z matematyki: szkoła podstawowa

Grzegorz Jarząbek 1) Zajęcia rozwijające z geografii: gimnazjum
                             2) Zajęcia wyrównujące z geografii: gimnazjum

Izabela Bukowska 1) Zajęcia wyrównujące z matematyki: szkoła podstawowa

Justyna Bronk 1) Zajęcia wyrównujące z matematyki: szkoła podstawowa

Żaneta Kupper 1) Zajęcia logopedyczne: szkoła podstawowa

Mirela Podolska 1) Zajęcia rozwijające z matematyki: szkoła podstawowa
                         2) Zajęcia wyrównujące z matematyki: szkoła podstawowa
                         3) Terapia pedagogiczna: szkoła podstawowa

Robert Szynalewski 1) Zajęcia rozwijające z fizyki: gimnazjum
                               2) Zajęcia wyrównujące z fizyki gimnazjum

Maria Kurszewska 1) Kółko szachowe: szkoła podstawowa

Krzysztof Grzyb 1) Zajęcia rozwijające z informatyki: gimnazjum
                         2) Zarządzanie szkolnym serwisem informacyjnym w sieci: gimnazjum
                         3) Zajęcia wyrównujące z informatyki: gimnazjum i szkoła podstawowa

Tomasz Grzyb 1) Zajęcia rozwijające z informatyki: szkoła podstawowa
                      2) Zarządzanie szkolnym serwisem informacyjnym w sieci: szkoła podstawowa
                      3) Zajęcia wyrównujące z informatyki: szkoła podstawowa

Poniżej kilka zdjeć z prowadzonych zajęć w ramach projektu ,,Nowoczesna edukacja szansą na lepszy start".

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego