dodatkowe dni wolne - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Polaszkach

Idź do spisu treści

Menu główne:

dodatkowe dni wolne

dla rodziców

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

7.03.2018
8.03.2018
9.03.2018
20.04.2018
30.04.2018
2.05.2018
4.05.2018
1.06.2018
 
We wszystkich dniach dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych (tj. 7, 8, 9 marzec, 20, 30 kwiecień oraz 2 i 4 maj) szkoła może zorganizować zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.30- 13.30 lub zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. 
Chęć udziału w tych zajęciach uczniowie (też uczniowie dowożeni) muszą zgłosić na piśmie do wychowawcy na co najmniej dwa dni wcześniej.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego